E-ITS peamised võimalused

Turvalisus

Infoturbega seonduv informatsioon on talletatud sinu hallatavas võrgus. Turbe andmed on krüpteeritud.

Seoste loomine

Äriprotsesside, nendele määratud kaitsetarbe ja kaardistatud varade vahelised seosed.

Varade haldus

Turbe rakendamise aluseks on varadest ülevaate omamine. Lahendus sisaldab IT ja ärivarade haldust.

Aja kokkuhoid

Vähendab administratiiv koormust ja võimaldab standardi rakendamist oluliselt vähema ajaga kui Excelit kasutades.

Meetmete rakendamine

Kaitsetarbest, äriprotsessidest ja varadedest lähtuv meetmete rakendamine vastavalt vastutajatele.

Aruandlus

Annab audiitorile ja juhtkonnale täpse ülevaate E-ITS rakendamisest ja selle hetkeseisust.

Tööriist ka äriprotsessi omanikele

Iga äriprotsessi omanik, kes on määranud oma äriprotsessile kaitsetarbe, soovib teada milline on infoturbe rakendamise hetkeseis tema hallataval äriprotsessil. E-ITS tööriist annab lihtsa vaevaga hetke ülevaate rakendatud ja rakendamata meetmetest.

Kaitstav vara

Igasuguse turbe rakendamise aluseks on oma varadest ülevaate omamine. Raamatupidamisest on võimalik arvel olevatest varadest ülevaade saada, kuid sellest ei piisa infoturbe korrektseks rakendamiseks.

Käesolevasse rakendusse on sisse ehitatud varade haldus sellisel kujul, kus asutuse äriprotsessidega saab siduda kõik varad, millest antud äriprotsessi toimimine sõltub. Varad võetakse arvele sihtobjektidena ning igale sihtobjektile vastendub teatud moodul turbe meetmetega.

Etalonturbe rakendamine

Etalonturbe üks eeliseid teiste turbe metoodikate ees on just see, et ette on antud hulk meetmeid, mida ei pea ise hakkama välja mõtlema.

Olenevalt varadest ja kaitsetarbe vajadusest võib vajalike meetmete arv aga ulatuda üle tuhande. Selleks, et sellises hulgas meetmetes oleks lihtsalt ja arusaadavalt võimalik orienteeruda on vajalik süsteemne lähenemine. Lisaks ülevaatele annab antud tööriist võimaluse luua igale rakendajale oma vaade, ilma, et hirmutaks kõiki 1500+ meetme nägemisega.

Võta meiega ühendust

E-post: eits@raulwalter.com