Jah, ma saan täiendada sisu ja lisada täiendavat informatsiooni, et muuta juhend põhjalikumaks. Siin on täiustatud paigaldusjuhend: ```html

Sissejuhatus

Järgnev dokument kirjeldab, kuidas seadistada ja paigaldada CYBSIS (Cybersecurity Standard Implementation Software) tarkvara. See juhend on mõeldud abistama kasutajaid tarkvara paigaldamisel ja konfiguratsioonis, et tagada sujuv ja probleemivaba kasutuskogemus.

Paigaldusfailide laadimine

Lae paigaldusfail alla ning paki lahti seadmes soovitud asukohta. Paigaldus pakk sisaldab järgmisi faile ja katalooge:

/static teenuse skriptid
/views kasutajaliidese failid
/translations lokaliseerimise failid
/keys self-generated võti ja sertifikaat
.env näidis konfiguratsioonifail
cybsis.exe (win) või cybsis (unix) rakendusfail

Veendu, et kõik vajalikud failid on olemas ja kontrolli, et paigaldusfailide terviklikkus on tagatud.

Konfiguratsioon

Cybsis konfiguratsioon on ära kirjeldatud .env (dotenv) failis, mis asub käivitusprogrammiga samas kataloogis. Konfiguratsioonifailis määratakse vajalikud seaded, mis on vajalikud tarkvara korrektseks toimimiseks.

Konfiguratsiooni fail võib sisaldada järgmisi muutujaid:

Nõutud väärtused on alla joonitud.

TLS_KEY TLS/SSL võtmefaili asukoht
* jäta kirjeldamata pordi suunamise korral
TLS_CERT TLS/SSL sertifikaadi asukoht
* jäta kirjeldamata pordi suunamise korral
SESSION_KEY sessiooni tunnus
DATABASE_TYPE Andmebaas
* Võimalikud väärtused: PSQL, MySQL (PSQL on eelistatud)
DATABASE_LOCATION Andmebaasi asukoht
* Salvestatakse litsents ja SQLite kasutades andmebaas
DATABASE_HOST Andmebaasi host
* Kasutatakse PSQL ja MySQL andmebaasi puhul
DATABASE_PORT Andmebaasi port
* Kasutatakse PSQL ja MySQL andmebaasi puhul
DATABASE_USER Andmebaasi kasutaja
* Kasutatakse PSQL ja MySQL andmebaasi puhul
DATABASE_PWD Andmebaasi kasutaja parool
* Kasutatakse PSQL ja MySQL andmebaasi puhul
DATABASE_NAME Andmebaasi nimi
* Kasutatakse PSQL ja MySQL andmebaasi puhul
LOGS_LOCATION Logi failide asukoht
AD_SERVER_URL Active Directory serveri URL
AD_SERVER_PORT Active Directory serveri port
AD_SERVER_BASEDN Active Directory serveri base DN
AD_SERVER_GROUPS Active Directory serveri grupid
AD_SERVER_CA_CERT Active Directory serveri CA sertifikaadi asukoht
AD_SYNC Active Directory serveri sünkroniseerimine
* Võimalikud väärtused: On, Off (Eksperimentaalne)

Näidis konfiguratsioon (Unix):

TLS_KEY=/opt/eits/key.pem
TLS_CERT=/opt/eits/cert.pem
SESSION_KEY=eits-session
DATABASE_TYPE=PSQL # Näide: PSQL, MySQL, SQLite
DATABASE_LOCATION=/opt/eits/ # SQLite andmebaasi ja litsentsi jaoks
DATABASE_HOST=dbserver.local # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_PORT=5432 # Täida PSQL/MySQL kasutamisel, näiteks PostgreSQL puhul
DATABASE_USER=eits_user # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_PWD=secret123 # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_NAME=eits_db # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
LOGS_LOCATION=/opt/eits/logs/
SMTP_HOST=smtp.meiliserver.ee # Meiliserveri aadress
SMTP_PORT=587 # Meiliserveri port
SMTP_USER=kasutaja@meiliserver.ee # Meili saatmise kasutaja
SMTP_PWD="smtp app pwd " # Selle kasutaja parool
PUBLIC_URL=https://localhost:9091 # Vajalik linkide tegemiseks

Näidis konfiguratsioon (Windows):

TLS_KEY=C:\eits\key.pem
TLS_CERT=C:\eits\cert.pem
SESSION_KEY=eits-session
DATABASE_TYPE=PSQL # Näide: PSQL, MySQL, SQLite
DATABASE_LOCATION=C:\eits\ # SQLite andmebaasi ja litsentsi jaoks
DATABASE_HOST=dbserver.local # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_PORT=5432 # Täida PSQL/MySQL kasutamisel, näiteks PostgreSQL puhul
DATABASE_USER=eits_user # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_PWD=secret123 # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
DATABASE_NAME=eits_db # Täida PSQL/MySQL kasutamisel
SMTP_HOST=smtp.meiliserver.ee # Meiliserveri aadress
SMTP_PORT=587 # Meiliserveri port
SMTP_USER=kasutaja@meiliserver.ee # Meili saatmise kasutaja
SMTP_PWD="smtp app pwd " # Selle kasutaja parool
PUBLIC_URL=https://localhost:9091 # Vajalik linkide tegemiseks

Punktiga (.) algavad failid on enamikes süsteemides peidetud failid, seega faili avamiseks kasuta käsurida või seadista süsteem kuvama ka peidetud faile.

Tungivalt soovitatav on paigaldada Cybsis viisil, mis välistab sellele ligipääsu välisvõrkudest. Välisvõrkudest juurdepääsu saamiseks peaksid kasutajad kasutama näiteks VPN-ühendust.

Juhul, kui planeerite kasutada veebiserveri tarkvara (nt. Apache) teenuse ees, jätke TLS_KEY ja TLS_CERT konfiguratsiooni parameetrid kirjeldamata.

Cybsis käivitamine

Enne käivitamist veendu, et rakendusfailil oleks antud käivitusõigus. Windows platvormil kasuta selleks "File Properties", Mac ja Linux operatsioonisüsteemis käivita käsurealt käsk:

chmod +x cybsis

Teenuse käivitamiseks mine käsureal Cybsis rakendusfaili asukohta ning käivita rakendusfail.

Windows:

cybsis.exe

Mac/Linux:

./cybsis

Vaikimisi töötab teenus pordis 9090. Juhul, kui vaikimisi kasutatud port ei ole sinu süsteemis lubatud kasutada või on see kasutusel mõne teise teenuse poolt, saad seda muuta rakendusfailile käivitamisel võtme port väärtuse lisamisega.

Windows:

cybsis.exe -port=8888

Mac/Linux:

./cybsis -port=8888

Operatsioonisüsteemiti on mõningased erinevused edasises toimimises. Linux seadmetes käivitub server automaatselt, Windows ja Mac masinal käib serveri töö juhtimine süsteemiikoonist antavate korraldustega.

Linux arvutil ava brauseris veebiaadress http(s)://localhost:9090

Windows ja Mac arvutis on süsteemiikoonide hulgas Cybsis ikoon kolme korraldusega:

 1. Start server - serveri käivitamine
  (ava brauseris aadress https://localhost:9090)
 2. Stop server - serveri töö peatamine
 3. Quit - programmi töö lõpetamine

Tarkvara litsentsi paigaldamine

Tarkvara litsents paigaldatakse seadmesse automaatselt. Esmasel käivitusel kuvatakse vorm litsentsi koodi aktiveerimiseks. Sisesta vormi välja oma litsentsi kood ning kinnita vorm.

Valiidse koodi korral paigaldab tarkvara litsentsi faili konfiguratsiooni parameetriga DATABASE_LOCATION kirjeldatud kataloogi.

Litsentsi koodi väljastab RaulWalter OÜ.

NB! Litsentsi fail on seotud kasutatava seadmega ehk tarkvara ringi tõstmisel uuele seadmele tuleb teavitada kliendituge

Litsentsi paigaldamine ühenduseta seadmetes

Juhul, kui tarkvara kasutatakse seadmes, millel puudub internetiühendus, tuleb litsents paigaldada seadmesse käsitsi.

Selleks toimi järgnevalt:

 1. käivita teenus
 2. kopeeri litsentsi aktiveerimise aknas kuvatav kood (fingerprint)
 3. edasta see kood RaulWalter OÜ’le
 4. Sulle tagastatakse litsentsifail (Account.pem)
 5. kopeeri see konfiguratsioonis kirjeldatud DATABASE_LOCATION kataloogi
 6. taaskkäivita teenus

Root kasutaja

Esimesel sisse logimisel luuakse süsteemi esmane administraatori õigustega kasutaja. See kasutaja saab süsteemi täieliku haldusõiguse ning teda saab kasutada teiste kasutajate haldamiseks ja süsteemi konfiguratsiooniks.

Administraatori konto loomisel sisesta vajalikud andmed ja määrake tugev parool, et tagada süsteemi turvalisus.

Veebiserveri kasutamine

Juhul, kui kasutate mõnda veebiserveri tarkvara (Apache, Nginx, vms) Cybsis teenuse ees, konfigureerige pordi suunamine veebiserveris. See võimaldab teenusel töötada turvaliselt ja kasutajatele juurdepääsetavalt.

Näide (Apache):

<VirtualHost *:443>
 ServerName cybsis.minudomeen.ee
 ProxyPreserveHost On
 # setup the proxy
 <Proxy *>
  Order allow,deny
  Allow from all
 </Proxy>
 ProxyPass / http://localhost:9090/
 ProxyPassReverse / http://localhost:9090/
</VirtualHost> 

Samuti tuleks võimalusel Cybsis konfiguratsioonist eemalda SSL võtme ja sertifikaadi kirjed ning kasutada veebiserveri konfiguratsiooni nende paigaldamiseks.

Andmete varundamine

Varundamist (tagavarakoopia) tuleb vajadusel luua konfiguratsiooni parameetriga DATABASE_LOCATION ära kirjeldatud kataloogist. Regulaarne varundamine tagab andmete säilimise ja võimaluse taastada süsteemi ootamatute probleemide korral.

Varundamiseks võib kasutada järgmisi käske (Unix):

tar -czvf cybsis_backup.tar.gz /opt/eits/

Windows süsteemis võib kasutada failihaldurit või spetsiaalset varundustarkvara.

Tarkvara uuendamine

Tarkvara versiooni uuendamiseks peata teenuse töö ning kopeeri paigaldusfailide pakis olevate failidega eksisteerivad failid üle (v.a. konfiguratsiooni fail) ning käivita teenus uuesti. Uuenduste paigaldamine tagab turvaparanduste ja uute funktsioonide jõudmise süsteemi.

Uuendamiseks (Unix):

service cybsis stop cp -r /path/to/new/files/* /opt/eits/ service cybsis start

Windows süsteemis võib kasutada failihaldurit või käsureatööriistu failide kopeerimiseks ja teenuse taaskäivitamiseks.

Probleemide lahendamine

Kui tekib probleeme Cybsis paigaldamise või kasutamisega, võib proovida järgmist:

 • Kontrolli, kas kõik nõutud konfiguratsioonifailid ja -seaded on õigesti määratud.
 • Veendu, et süsteemil on vajalikud õigused failide ja teenuste käivitamiseks.
 • Kontrolli logifaile (asuvad LOGS_LOCATION määratud kataloogis) võimalike veateadete jaoks.
 • Taaskäivita teenus ja kontrolli, kas probleem püsib.
 • Vajadusel võta ühendust klienditoega ja edasta logifailid probleemi diagnoosimiseks.

Korduma kippuvad küsimused

K: Kuidas muuta Cybsis vaikimisi porti?

V: Muuda konfiguratsioonifailis port määratud väärtus või käivita rakendus kasutades port võtme väärtust (näiteks: ./cybsis -port=8888).

K: Kuidas saan kontrollida, kas Cybsis teenus töötab?

V: Ava veebibrauseris aadress http(s)://localhost:9090 ja veendu, et leht laeb korrektselt.

K: Mida teha, kui litsentsi paigaldamine ebaõnnestub?

V: Kontrolli, et litsentsifail asub õiges kataloogis (DATABASE_LOCATION määratud kataloog). Kui probleem püsib, võta ühendust klienditoega.